HTML Karakter Kodları

Aşağıdaki özel karakterler HTML olarak ayrılmıştır. Bunun nedeni, bunların HTML dilini oluşturan karakterler olmasıdır. Bir makalede bu karakterlerden birini kullanırsanız, tarayıcı onu HTML olarak yorumlamaya çalışacaktır. Bu nedenle, bu ayrılmış karakterlerden herhangi birinin çıktısını almak istediğinizde “Kod Adı” veya “Kod Numarası” kullanmalısınız.

HTML Reserved Characters

Karakter Kod Numarası Kod Adı Açıklama
" " quotation mark
' ' apostrophe 
& & & ampersand
< &#60; &lt; less-than
> &#62; &gt; greater-than

General HTML Symbols

Karakter Kod Numarası Kod Adı Açıklama
Π&#338; &OElig; capital ligature OE
œ &#339; &oelig; small ligature oe
Š &#352; &Scaron; capital S with caron
š &#353; &scaron; small S with caron
Ÿ &#376; &Yuml; capital Y with diaeres
ƒ &#402; &fnof; f with hook
ˆ &#710; &circ; modifier letter circumflex accent
˜ &#732; &tilde; small tilde
&#8194; &ensp; en space
&#8195; &emsp; em space
&#8201; &thinsp; thin space
&#8204; &zwnj; zero width non-joiner
&#8205; &zwj; zero width joiner
&#8206; &lrm; left-to-right mark
&#8207; &rlm; right-to-left mark
&#8211; &ndash; en dash
&#8212; &mdash; em dash
&#8216; &lsquo; left single quotation mark
&#8217; &rsquo; right single quotation mark
&#8218; &sbquo; single low-9 quotation mark
&#8220; &ldquo; left double quotation mark
&#8221; &rdquo; right double quotation mark
&#8222; &bdquo; double low-9 quotation mark
&#8224; &dagger; dagger
&#8225; &Dagger; double dagger
&#8226; &bull; bullet
&#8230; &hellip; horizontal ellipsis
&#8240; &permil; per mille 
&#8242; &prime; minutes
&#8243; &Prime; seconds
&#8249; &lsaquo; single left angle quotation
&#8250; &rsaquo; single right angle quotation
&#8254; &oline; overline
&#8364; &euro; euro
&#8482; &trade; trademark
&#8592; &larr; left arrow
&#8593; &uarr; up arrow
&#8594; &rarr; right arrow
&#8595; &darr; down arrow
&#8596; &harr; left right arrow
&#8629; &crarr; carriage return arrow
&#8968; &lceil; left ceiling
&#8969; &rceil; right ceiling
&#8970; &lfloor; left floor
&#8971; &rfloor; right floor
&#9674; &loz; lozenge
&#9824; &spades; spade
&#9827; &clubs; club
&#9829; &hearts; heart
&#9830; &diams; diamond

Mathematical Symbols

Karakter Kod Numarası Kod Adı Açıklama
&#8704; &forall; for all
&#8706; &part; part
&#8707; &exist; exists
&#8709; &empty; empty
&#8711; &nabla; nabla
&#8712; &isin; isin
&#8713; &notin; notin
&#8715; &ni; ni
&#8719; &prod; prod
&#8721; &sum; sum
&#8722; &minus; minus
&#8727; &lowast; lowast
&#8730; &radic; square root
&#8733; &prop; proportional to
&#8734; &infin; infinity
&#8736; &ang; angle
&#8743; &and; and
&#8744; &or; or
&#8745; &cap; cap
&#8746; &cup; cup
&#8747; &int; integral
&#8756; &there4; therefore
&#8764; &sim; similar to
&#8773; &cong; congruent to
&#8776; &asymp; almost equal
&#8800; &ne; not equal
&#8801; &equiv; equivalent
&#8804; &le; less or equal
&#8805; &ge; greater or equal
&#8834; &sub; subset of
&#8835; &sup; superset of
&#8836; &nsub; not subset of
&#8838; &sube; subset or equal
&#8839; &supe; superset or equal
&#8853; &oplus; circled plus
&#8855; &otimes; circled times
&#8869; &perp; perpendicular
&#8901; &sdot; dot operator

Greek Characters

Karakter Kod Numarası Kod Adı Açıklama
Α &#913; &Alpha; Alpha
Β &#914; &Beta; Beta
Γ &#915; &Gamma; Gamma
Δ &#916; &Delta; Delta
Ε &#917; &Epsilon; Epsilon
Ζ &#918; &Zeta; Zeta
Η &#919; &Eta; Eta
Θ &#920; &Theta; Theta
Ι &#921; &Iota; Iota
Κ &#922; &Kappa; Kappa
Λ &#923; &Lambda; Lambda
Μ &#924; &Mu; Mu
Ν &#925; &Nu; Nu
Ξ &#926; &Xi; Xi
Ο &#927; &Omicron; Omicron
Π &#928; &Pi; Pi
Ρ &#929; &Rho; Rho
  undefined   Sigmaf
Σ &#931; &Sigma; Sigma
Τ &#932; &Tau; Tau
Υ &#933; &Upsilon; Upsilon
Φ &#934; &Phi; Phi
Χ &#935; &Chi; Chi
Ψ &#936; &Psi; Psi
Ω &#937; &Omega; Omega
α &#945; &alpha; alpha
β &#946; &beta; beta
γ &#947; &gamma; gamma
δ &#948; &delta; delta
ε &#949; &epsilon; epsilon
ζ &#950; &zeta; zeta
η &#951; &eta; eta
θ &#952; &theta; theta
ι &#953; &iota; iota
κ &#954; &kappa; kappa
λ &#955; &lambda; lambda
μ &#956; &mu; mu
ν &#957; &nu; nu
ξ &#958; &xi; xi
ο &#959; &omicron; omicron
π &#960; &pi; pi
ρ &#961; &rho; rho
ς &#962; &sigmaf; sigmaf
σ &#963; &sigma; sigma
τ &#964; &tau; tau
υ &#965; &upsilon; upsilon
φ &#966; &phi; phi
χ &#967; &chi; chi
ψ &#968; &psi; psi
ω &#969; &omega; omega
ϑ &#977; &thetasym; theta symbol
ϒ &#978; &upsih; upsilon symbol
ϖ &#982; &piv; pi symbol

ISO 8859-1 Characters

Aşağıdaki tablo, ISO 8859-1 karakterlerini göstermektedir.

Karakter Kod Numarası Kod Adı Açıklama
À &#192; &Agrave; capital a, grave accent
Á &#193; &Aacute; capital a, acute accent
 &#194; &Acirc; capital a, circumflex accent
à &#195; &Atilde; capital a, tilde
Ä &#196; &Auml; capital a, umlaut mark
Å &#197; &Aring; capital a, ring
Æ &#198; &AElig; capital ae
Ç &#199; &Ccedil; capital c, cedilla
È &#200; &Egrave; capital e, grave accent
É &#201; &Eacute; capital e, acute accent
Ê &#202; &Ecirc; capital e, circumflex accent
Ë &#203; &Euml; capital e, umlaut mark
Ì &#204; &Igrave; capital i, grave accent
Í &#205; &Iacute; capital i, acute accent
Î &#206; &Icirc; capital i, circumflex accent
Ï &#207; &Iuml; capital i, umlaut mark
Ð &#208; &ETH; capital eth, Icelandic
Ñ &#209; &Ntilde; capital n, tilde
Ò &#210; &Ograve; capital o, grave accent
Ó &#211; &Oacute; capital o, acute accent
Ô &#212; &Ocirc; capital o, circumflex accent
Õ &#213; &Otilde; capital o, tilde
Ö &#214; &Ouml; capital o, umlaut mark
Ø &#216; &Oslash; capital o, slash
Ù &#217; &Ugrave; capital u, grave accent
Ú &#218; &Uacute; capital u, acute accent
Û &#219; &Ucirc; capital u, circumflex accent
Ü &#220; &Uuml; capital u, umlaut mark
Ý &#221; &Yacute; capital y, acute accent
Þ &#222; &THORN; capital THORN, Icelandic
ß &#223; &szlig; small sharp s, German
à &#224; &agrave; small a, grave accent
á &#225; &aacute; small a, acute accent
â &#226; &acirc; small a, circumflex accent
ã &#227; &atilde; small a, tilde
ä &#228; &auml; small a, umlaut mark
å &#229; &aring; small a, ring
æ &#230; &aelig; small ae
ç &#231; &ccedil; small c, cedilla
è &#232; &egrave; small e, grave accent
é &#233; &eacute; small e, acute accent
ê &#234; &ecirc; small e, circumflex accent
ë &#235; &euml; small e, umlaut mark
ì &#236; &igrave; small i, grave accent
í &#237; &iacute; small i, acute accent
î &#238; &icirc; small i, circumflex accent
ï &#239; &iuml; small i, umlaut mark
ð &#240; &eth; small eth, Icelandic
ñ &#241; &ntilde; small n, tilde
ò &#242; &ograve; small o, grave accent
ó &#243; &oacute; small o, acute accent
ô &#244; &ocirc; small o, circumflex accent
õ &#245; &otilde; small o, tilde
ö &#246; &ouml; small o, umlaut mark
ø &#248; &oslash; small o, slash
ù &#249; &ugrave; small u, grave accent
ú &#250; &uacute; small u, acute accent
û &#251; &ucirc; small u, circumflex accent
ü &#252; &uuml; small u, umlaut mark
ý &#253; &yacute; small y, acute accent
þ &#254; &thorn; small thorn, Icelandic
ÿ &#255; &yuml; small y, umlaut mark

ISO 8859-1 Symbols

Aşağıdaki tablo, web sayfalarını kodlarken faydalı bulabileceğiniz ISO 8859-1 sembollerini içerir.

Karakter Kod Numarası Kod Adı Açıklama
  &#160; &nbsp; non-breaking space
¡ &#161; &iexcl; inverted exclamation mark
¢ &#162; &cent; cent
£ &#163; &pound; pound
¤ &#164; &curren; currency
¥ &#165; &yen; yen
¦ &#166; &brvbar; broken vertical bar
§ &#167; &sect; section
¨ &#168; &uml; spacing diaeresis
© &#169; &copy; copyright
ª &#170; &ordf; feminine ordinal indicator
« &#171; &laquo; angle quotation mark (left)
¬ &#172; &not; negation
­ &#173; &shy; soft hyphen
® &#174; &reg; registered trademark
¯ &#175; &macr; spacing macron
° &#176; &deg; degree
± &#177; &plusmn; plus-or-minus 
² &#178; &sup2; superscript 2
³ &#179; &sup3; superscript 3
´ &#180; &acute; spacing acute
µ &#181; &micro; micro
&#182; &para; paragraph
· &#183; &middot; middle dot
¸ &#184; &cedil; spacing cedilla
¹ &#185; &sup1; superscript 1
º &#186; &ordm; masculine ordinal indicator
» &#187; &raquo; angle quotation mark (right)
¼ &#188; &frac14; fraction 1/4
½ &#189; &frac12; fraction 1/2
¾ &#190; &frac34; fraction 3/4
¿ &#191; &iquest; inverted question mark
× &#215; &times; multiplication
÷ &#247; &divide; division

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: